Medicinsk röntgen, Eriksborg Västerås

Renovering av Medicinsk röntgen i Västerås. Vi genomförde både målning och tapetsering.